Cơ chế "một cửa" và "một cửa liên thông"

Nhằm cung cấp cho bạn đọc thông tin liên quan đến cải cách thủ tục hành chính, chúng tôi giới thiệu khái niệm cơ chế "một cửa", "một cửa liên thông" và nguyên tắc thực hiện những cơ chế này.

Nhân rộng cơ chế một cửa, một cửa liên thông hiện đại

Trong thời gian tới, Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan triển khai một số nhiệm vụ để nhân rộng cơ chế một cửa, một cửa liên thông hiện đại.

Phú Thọ: "Điểm sáng" đột phá trong công tác cải cách hành chính

Xác định cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm nhằm tạo thuận lợi môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh, thời gian qua tỉnh Phú Thọ đã có nhiều đột phá về công tác cải cách hành chính.

© 2014 Department of Foreign Affairs. All rights reserved.

® - Republished informantion of website based on the department’s approval.

Address: No. 2187 - Hung Vương Street - Viet Tri City - Phu Tho Province

Publication Permit No. 07/GPTTDT-STTTT was issued by Phu Tho Department of Information and Communication on July, 3rd 2014.

Mr. Do Ngoc Dung – Director of the Phu Tho Department of Foreign Affairs

Tel: 02103.3843.222 - Fax: 0210.3868.875 - Email: ngoaivuphutho@gmail.com